Thành phần Giảng Viên: Thầy Lê Văn Sáng, Cô Thái Thị Thu Thủy, Cô Bùi Thị Lệ Thủy, Thầy Huỳnh Văn Thịnh, Thầy Phan Quốc Tấn, Thầy Hoàng Ngọc Quang, ... Và các Giảng Viên có tâm huyết và nhiều năm kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM trực tiếp giảng dạy.

Ôn thi tại TP HCM Ôn thi tại Bình Dương Ôn thi tại Biên Hoà

Thuận lợi và khó khăn khi thi cao học các trường

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI THI CAO HỌC

1.      ĐH Kinh Tế - Luật, ĐHQG TP.HCM

 • Thuận lợi:

-        Cho phép sinh viên vừa mới tốt nghiệp được thi cao học ngay (không cần điều kiện phải tốt nghiệp loại khá, giỏi).

-        Những thí sinh đã vượt qua môn thi Anh văn nhưng không thi đỗ trong năm đó thì năm sau khi dự thi không cần thi môn Anh văn (chỉ cần nộp phiếu điểm).

-       Nội dung đề thi cao học tương đối ổn định ở cả 3 môn Toán, Kinh tế học, Anh văn.

-       Có thể thi tốt nghiệp cao học, không cần làm luận văn (hướng nghề nghiệp hay nghiên cứu).

-       Chương trình đào tạo thạc sĩ tương đối tốt.

 • Khó khăn:

-          Khi thi Cao học nếu học viên đăng ký khác với chuyên ngành đăng ký dự thi sẽ phải học chuyển đổi một số môn theo yêu cầu của nhà trường, Ví dụ: Bạn dự thi QTKD nhưng chuyên ngành của bạn là TCNH hoặc Kinh tế đối ngoại,… thì đều phải học chuyển đổi.

-       Điểm chuẩn cao học của từng ngành tương đối cao (13 – 15 điểm).

-       Môn Kinh tế học thi theo hình thức tự luận.

-       Môn Toán kinh tế thi gồm Xác suất thống kê và Quy hoạch tuyến tính ( Tối ưu hoá ).

-       Số lượng học viên ôn thi cao học theo mỗi lớp do trường tổ chức khoảng 120 – 150 người.

-       Điểm chuẩn lấy theo từng ngành đăng ký dự thi.

2.      ĐH Kinh Tế TP.HCM

 • Thuận lợi:

-       Là một trường có thương hiệu tốt trong đào tạo cao học tại TP.HCM.

-       Nội dung đề thi tương đối ổn định ngoại trừ môn Toán kinh tế.

-       Có thể thi tốt nghiệp cao học, không cần làm luận văn (hướng nghề nghiệp hay nghiên cứu).

 • Khó khăn:

-          Sinh viên phải tốt nghiệp ít nhất 1 năm hoặc phải có bằng loại KHÁ trở lên để được dự thi.

-          Khi thi Cao học nếu học viên đăng ký khác với chuyên ngành đăng ký dự thi sẽ phải học chuyển đổi một số môn theo yêu cầu của nhà trường, Ví dụ: Bạn dự thi QTKD nhưng chuyên ngành của bạn là TCNH hoặc Kinh tế đối ngoại,… thì đều phải học chuyển đổi.

      -   Số lượng thí sinh thi cao học hàng năm nhiều (8.000 – 9.000), chỉ tiêu tuyển 1.300 – 1.600.

-       Điểm chuẩn giao động từ 12 – 13 điểm.

-       Đề thi môn Anh văn tương đối khó.

-       Môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm.

-       Số lượng học viên ôn thi tại các lớp do trường tổ chức khoảng 100 – 120 người/lớp.

3.      ĐH Mở TP.HCM

 • Thuận lợi:

-       Nội dung đề thi cao học tương đối ổn định

-       Chương trình đào tạo thạc sĩ tốt.

-       Môn KTH và Toán kinh tế có cấu trúc ôn giống ĐHKT TP.HCM.

-       Môn Anh văn có cấu trúc ôn rất ổn định ( tương đối dễ ) –

 • Khó khăn:

-          Sinh viên phải tốt nghiệp ít nhất 1 năm hoặc phải có bằng loại KHÁ trở lên để được dự thi.

-       Số lượng thí sinh thi cao học mỗi đợt là 2.000 – 3.000 ( tổng chỉ tiêu tuyển 400 – 500).

-       Điểm chuẩn cao học của 2 chuyên ngành QTKD và TC-NH cao (14 – 15 điểm).

-       Số lượng học viên ôn thi tại các lớp do trường tổ chức khoảng 100 – 120 người/lớp.

4.      ĐH Ngân Hàng TP.HCM

 • Thuận lợi:

-       Là một trường có thương hiệu tốt trong đào tạo cao học khối ngành Ngân hàng.

-       Nội dung đề thi cao học tương đối ổn định.

-       Số lượng học viên thi cao học dao động từ 700 -1000.

-       Điểm chuẩn đầu vào hàng năm dao động  từ 10 -11,5 điểm.

 • Khó khăn:

-          Sinh viên phải tốt nghiệp ít nhất 1 năm hoặc phải có bằng loại KHÁ trở lên để được dự thi.

-       Đề thi cao học môn Toán tương đối khó ở phần Xác suất Thống kê.

-       Phải thi cao học môn Kinh tế chính trị thay vì Kinh tế học như các trường khác.

-          Chương trình ôn thi cao học gần giống trường ĐH Kinh Tế - Luật nhưng nặng hơn ở phần Thống kê (ước lượng phương sai; ước lượng trên hai mẫu; kiểm định hai mẫu).

-       Số lượng học viên ôn thi tại các lớp do trường tổ chức khoảng 100 – 120 người/lớp.

5.      ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM

 • Thuận lợi:

-       Tổ chức thi cao học 2 đợt mỗi năm (tháng 4 và tháng 9).

-       Nội dung đề thi tương đối ổn định và gần giống ĐH Mở.

-       Điểm chuẩn đầu vào hàng năm dao động từ 10 -11,5 điểm.

 • Khó khăn:

-          Khi thi Cao học nếu học viên đăng ký khác với chuyên ngành đăng ký dự thi sẽ phải học chuyển đổi một số môn theo yêu cầu của nhà trường, Ví dụ: Bạn dự thi QTKD nhưng chuyên ngành của bạn là TCNH hoặc Kinh tế đối ngoại,… thì đều phải học chuyển đổi.

-       Môn Kinh tế học thi theo hình thức tự luận.

-       Thời gian các lớp ôn thi cao học do trường tổ chức tương đối ngắn.

-       Sĩ số học viên mỗi lớp thường là 100 – 120 người.

6.      ĐH Tôn Đức Thắng

 • Thuận lợi:

-       Tổ chức 2 đợt thi Cao học hằng năm ( Tháng 5 và Tháng 12)

-       Số lượng thí sinh thi cao học ít.

-       Điểm chuẩn 10 – 11 điểm.

 • Khó khăn:

-          Sinh viên phải tốt nghiệp ít nhất 1 năm hoặc phải có bằng loại KHÁ trở lên để được dự thi.

-       Học phí đào tạo thạc sĩ cao ( 12- 15 triệu / 1 học kỳ).

-       Cấu trúc đề thi cao học không ổn định đặc biệt môn Toán kinh tế

-       Nội dung đề thi tương đối nặng về Toán kỹ thuật mặc dù thi Toán kinh tế.

-       Số lượng học viên ôn thi tại các lớp do trường tổ chức khoảng 100 – 120 người/lớp.

Tin Tức Khác
Go Top