Thành phần Giảng Viên: Thầy Lê Văn Sáng, Cô Thái Thị Thu Thủy, Cô Bùi Thị Lệ Thủy, Thầy Huỳnh Văn Thịnh, Thầy Phan Quốc Tấn, Thầy Hoàng Ngọc Quang, ... Và các Giảng Viên có tâm huyết và nhiều năm kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM trực tiếp giảng dạy.

Ôn thi tại TP HCM Ôn thi tại Bình Dương Ôn thi tại Biên Hoà

Điều kiện dự thi cao học Đại học Tài chính - Marketing

ĐIỀU KIỆN DỰ THI CAO HỌC ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING

1. Điều kiện văn bằng:

- Đối với những thí sinh muốn dự thi nghành quản trị kinh doanh:

+ Có bằng đại học nghành quản trị kinh doanh

+ Bằng đại học khác nghành quản trị kinh doanh và có chứng chỉ bổ sung kiến thức theo quy định.

- Đối với thí sinh muốn dự thi nghành tài chính - ngân hàng:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên nghành Tài chính - ngân hàng (gồm các chuyên nghành tài chính - ngân hàng, tài chính, tài chính quốc tế, tài chính doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán, ngân hàng, thị trường chứng khoán, thuế và hải quan)

+ Có bằng tốt nghiệp khối nghành kinh tế khác nghành tài chính - ngân hàng (Bao gồm các chuyên nghành: Quản lý kinh tế, kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, kế toán - kiểm toán, quản lý và phân tích thông tin kinh tế, quản lý nguồn nhân lực, thương mại quốc tế, ngoại thương và thẩm định giá) và chứng chỉ bổ sung kiến thức theo quy định.

2. Về thâm niên công tác.

Trong vòng 1 năm kể từ ngày tốt nghiệp đại học tính đế ngày dự thi người có bằng tốt nghiệp loại khá trờ lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những trường hợp khác phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nghành, chuyên nghành đăng ký dự thi

Tin Tức Khác
Go Top