Thành phần Giảng Viên: PGS. Đặng Hấn, Thầy Phạm Trí Cao, Thầy Lê văn Sáng, Thầy Huỳnh Văn Thịnh, Cô Thái Thị Thu Thủy và các Giáo Viên nhiều năm kinh nghiệm của Trường Đại Học Kinh tế TPHCM

Ôn thi tại TP HCM Ôn thi tại đồng nai biên hòa Ôn thi tại Bình Dương

Điều kiện dự thi cao học Đại học Kinh tế TP. HCM

ĐIỀU KIỆN DỰ THI CAO HỌC KINH TẾ TP. HCM

Điều kiện dự thi.

Công dân Việt Nam có lý lịch rõ ràng hiện không bị truy cứu trách nhiệm con hình sự, cần có những điều kiện sau đây thì được tham dự kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ kinh tế:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế.

- Có bằng tốt nghiệp đại học (Không phải ngoại ngữ) và phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức do trường Đại học kinh tế TP.HCM cấp.

- Thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành kinh tế loại Khá trở lên thì được tham dự kỳ thi ngay sau khi tốt nghiệp. Các trường hợp khác dự thi sau khi tốt nghiệp một năm (Kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp tới ngày dự thi)

Tin Tức Khác